Phương pháp Lagrange giải phương trình cấp 1

Standard

Trong phần bài tập PTĐHR trong cuốn của Pinchover-Rubinstein có một số bài yêu cầu sử dụng phương pháp Lagrange để giải. Cụ thể xét phương trình nửa tuyến tính cấp 1:

a(x, y, u)u_x+b(x, y, u)u_y=c(x, y, u).

Phương pháp Lagrange giúp ta tìm nghiệm tổng quát của phương trình trên theo cách nhìn:

nghiệm của phương trình là mặt cong tạo bởi các đường cong là giao của hai họ mặt cong:

\psi(x, y, u)=\alpha, \phi(x, y, u)=\beta.

Khi đó với mỗi hàm F(\alpha, \beta) cho ta một mặt cong
nghiệm của phương trình đang xét:

F(\psi(x, y, u), \phi(x, y, u))=0.

Vấn đề làm thế nào để tìm \psi, \phi? Dưới đây ta đi trả lời một phần câu hỏi này. Read the rest of this entry

Trao đổi bài giảng Giải tích 1 lớp K60A3

Standard

Hôm nay 08/09/2014 tôi bắt đầu dạy Giải tích 1 cho lớp K59A3. Đề cương môn học các bạn xem

Đề cương môn học-Ngành Toan tin-Giai tich 1

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài trao đổi với lớp K59A3 ở

https://bomongiaitich.wordpress.com/2014/09/08/trao-doi-bai-giang-giai-tich-1-lop-k59a3/

Các bạn có gì cần trao đổi có thể viết vào phần “Phản hồi” ở phía dưới bài viết.

Trao đổi bài giảng PTĐHR lớp K58TN

Standard

Hôm nay, 07/09/2015, tôi bắt đầu dạy môn PTĐHR cho lớp K58TN. Giáo trình tôi sử dụng

“Giáo trình PTĐHR” của thầy Nguyễn Thừa Hợp.

Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm các giáo trình:

+”An introduction to PDEs” của Y. Pinchover và J. Rubinstein;

+”Methods of Applỉed Mathematics III: PDEs” của Bernard Deconinck.

Sách của thầy Hợp các bạn có thể mượn thư viện.

Trừ giáo trình của thầy Hợp, các giáo trình khác các bạn có thể lấy bản điện tử theo đường dẫn trong bài

https://bomongiaitich.wordpress.com/2015/01/19/trao-doi-bai-giang-mon-ptdhr-lop-k57a1t-k57tn/

Có gì cần trao đổi các bạn có thể viết vào phần “Phản hồi”.

Định lý Cantor-Lebesgue (tiếp)

Standard

Trong bài “Định lý Cantor -Lebesgue” trước tôi mới quan tâm đến trường hợp một chiều. Cụ thể xét chuỗi lượng giác một chiều

\sum\limits_{n\in\mathbb Z}a_ne^{inx}, x\in\mathbb T.

Trong bài viết này tôi quan tâm đến chuỗi lượng giác hai chiều

\sum\limits_{n\in\mathbb Z^2}a_n e^{inx}, x\in\mathbb T^2,

trong đó n=(n_1, n_2), x=(x_1, x_2), nx=n_1x_1+n_1x_2.

Định lý Cantor-Lebesgue trong trường hợp một chiều phát biểu như sau:

Nếu chuỗi lượng giác hội tụ điểm trong một tập có độ đo dương thì dãy hệ số của chuỗi cũng hội tụ về 0.

Ta cũng có thể phát biểu một cách tương tự sang trường hợp hai chiều. Tuy nhiên một vấn đề nảy sinh, khác với trường hợp một chiều cách hiểu về sự hội tụ đơn thuần

dãy tổng riêng S_n(x)=\sum\limits_{j=-n}^n a_je^{ijx} hội tụ,

trong trường hợp hai chiều việc lấy tổng riêng có khá nhiều cách. Read the rest of this entry

Định lý Cantor về tính duy nhất của chuỗi lượng giác

Standard

Như trong bài

https://bomongiaitich.wordpress.com/2012/10/10/tinh-duy-nhat-chuoi-taylor-chuoi-fourier/

tôi có đưa ra hai câu hỏi về tính duy nhất của chuỗi Fourier:

– Câu hỏi 1: hệ số Fourier có xác định duy nhất hàm trong lớp hàm khả tích tuần hoàn L^1(\mathbb T)?

– Câu hỏi 2: mỗi hàm chỉ có đúng một chuỗi “Fourier” hội tụ về nó?

Với câu hỏi 1 có câu trả lời khẳng định nhờ Định lý Fejer.

Với câu hỏi 2 cần hiểu hai điểm:

– chuỗi “Fourier”, nên gọi là chuỗi lượng giác

a_0+\sum\limits_{n=1}^\infty (a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx))

với các hệ số phức a_n, b_n không xuất phát từ hàm (đây là điểm phân biệt với chuỗi Fourier),

– chuỗi lượng giác gắn với hàm theo nghĩa chuỗi này “hội tụ” đến hàm.

Nếu chuỗi lượng giác hội tụ đều thì hàm giới hạn là hàm liên tục, tuần hoàn. Nhờ tính chất chuyển giới hạn qua dấu tích phân của dãy hàm hội tụ đều, các hệ số Fourier của hàm giới hạn chính là hệ số của chuỗi lượng giác.

Nếu chuỗi lượng giác có dãy tổng riêng hội tụ trong L(\mathbb T) đến hàm f thì, bằng đánh giá đơn giản

\int\limits_0^{2\pi} |(S_n(x)-f(x))\exp(ikx)|dx\le ||S_n-f||_{L^1(\mathbb T)}, k, n, \in\mathbb Z_+,

các hệ số của chuỗi lượng giác chính là hệ số Fourier của hàm f.

Bài viết này nhằm trả lời câu hỏi:

nếu dãy tổng riêng hội tụ điểm thì liệu hệ số của chuỗi lượng giác có được xác định duy nhất từ hàm giới hạn không?

Câu hỏi này không dễ nghĩ đến! Nó được xuất phát từ B. Riemann năm 1854 trong luận án tiến sỹ dưới sự hướng dẫn của L. Dirichlet. Trong luận án này B. Riemann đặt ra ba câu hỏi về chuỗi lượng giác: Read the rest of this entry

Karl Hermann Amandus Schwarz

Standard

Karl Hermann Amandus Schwarz (1843-1921) là nhà toán học Đức, đồng tác giả của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz:

Trong không gian Hilbert H

|\langle x, y\rangle|\le ||x||\cdot||y||, \forall x, y\in H,

trong đó \langle \cdot, \cdot\rangle là tích vô hướng, và ||\cdot|| là chuẩn.

Chẳng hạn H=\mathbb R^n, x=(x_1, \dots, x_n), y=(y_1, \dots, y_n)\in \mathbb R^n

+) tích vô hướng

\langle x, y\rangle=\sum\limits_{j=1}^n x_jy_j,

+) chuẩn

||x||=(\sum\limits_{j=1}^n x_j^2)^{1/2}.

Khi đó ta có dạng quen thuộc của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

(\sum\limits_{j=1}^n x_jy_j)^2\le (\sum\limits_{j=1}^n x_j^2)(\sum\limits_{j=1}^n y_j^2).

Khi H=L^2(\mathbb R; \mathbb R), không gian các hàm bình phương khả tích, giá trị thực, có

+) tích vô hướng

\langle f, g\rangle=\int\limits_{\mathbb R}f(x)g(x)dx,

+) chuẩn

||f||=\left(\int\limits_{\mathbb R}|f(x)|^2\right)^{1/2}.

Khi đó ta có dạng tích phân của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

\left(\int\limits_{\mathbb R}f(x)g(x)dx\right)^2\le \left(\int\limits_{\mathbb R}|f(x)|^2dx\right)\left(\int\limits_{\mathbb R}|g(x)|^2dx\right).

Cũng cần nói thêm dạng tổng được chứng minh bởi Augustin-Louis Cauchy (1821), còn dạng tích phân được chứng minh bởi Viktor Bunyakovsky (1859). Chi tiết các bạn tham khảo

https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy%E2%80%93Schwarz_inequality

Trong phần tiếp của bài viết tôi muốn trình bày một số kết quả thú vị khác trong Giải tích của H.A. Schwarz. Read the rest of this entry