Trao đổi bài giảng môn PTĐHR lớp K59A1T

Standard

Hôm nay, 16/01/2017, tôi bắt đầu dạy môn PTĐHR cho lớp K59A1T. Về giáo trình các bạn có thể tìm đường link của một số giáo trình trong bài

https://bomongiaitich.wordpress.com/2016/01/18/trao-doi-bai-giang-mon-ptdhr-lop-k58a1t/

Riêng giáo trình của thầy Hợp các bạn mượn thư viện.
Read the rest of this entry

Xếp các hình vuông thành một hình vuông

Standard

Trong ngày hội toán học ở VIASM có bài toán xếp hình mang tính giải trí thú vị như sau:

Cho các hình vuông gồm: một hình cạnh 12 cm, hai hình cạnh 11 cm, một hình cạnh 7 cm, hai hình cạnh 5 cm, một hình cạnh 4 cm, hai hình cạnh 3 cm, hai hình cạnh 2 cm và hai hình cạnh 1 cm.

Read the rest of this entry

Trao đổi bài giảng môn PTĐHR lớp CH2016-2018

Standard

29/11/2015 tôi bắt đầu dạy môn PTĐHR cho lớp CH2016-2018.

Đề cương của môn học các bạn xem file

Mẫu-Đề cương học phần_PTĐHR

Về quá trình học các bạn tham khảo thêm

https://bomongiaitich.wordpress.com/2015/12/01/trao-doi-bai-giang-mon-ptdhr-lop-ch2015-2017/

Có gì cần trao đổi các bạn viết vào phần phản hồi.

Cực trị trong hình học phẳng

Standard

Bài toán cực trị đầu tiên bài viết nói đến:

Trong tam giác ABC, cả ba góc đều nhỏ hơn 2\pi/3, tìm một điểm M sao cho tổng khoảng cách từ đó đến ba đỉnh là nhỏ nhất, nghĩa là

MA+MB+MC\le NA+NB+NC, \forall N\in\Delta ABC.

cthh1

Điểm M như vậy được gọi là điểm Fermat, hay điểm Fermat-Torricelli. Với bài toán gốc, bài toán được đặt ra bởi Fermat trong bức thư Fermat gửi Torricelli thì không có giả thiết cả ba góc đều nhỏ hơn 2\pi/3 và điểm M, N chỉ cần nằm trên mặt phẳng chứa tam giác. Câu trả lời cho bài toán này: Read the rest of this entry