Nguyên lý bị chặn đều Steinhaus-Banach – Chuỗi Fourier

Standard

Trong bài “Chuỗi Fourier của hàm liên tục”

https://bomongiaitich.wordpress.com/2012/12/11/chuoi-fourier-cua-ham-lien-tuc/

tôi đã đưa ra cách chỉ ra hàm liên tục tuần hoàn có chuỗi Fourier phân kỳ tại một điểm cho trước của H. Lebesgue bằng việc dùng Nguyên Lý Bị Chặn Đều. Dưới đây tôi sẽ trình bày một số cách nhìn Nguyên Lý Bị Chặn Đều trong chuỗi Fourier.

Nói nôm na về Nguyên Lý Bị Chặn Đều:

Từ tính bị chặn điểm sẽ dẫn đến tính bị chặn đều, trong môi trường phù hợp.

Hệ quả của nó:

Từ sự hội tụ điểm sẽ dẫn đến tính bị chặn đều, trong môi trường phù hợp.

Dĩ nhiên ta có:

Tính bị chặn đều dẫn đến bị chặn điểm.

Nhưng không phải lúc nào cũng có: Read the rest of this entry

Bài toán Hilbert thứ 13

Standard

Bài toán Hilbert thứ 13 quan tâm đến việc giải nghiệm của đa thức bậc cao

\sum\limits_{k=0}^n a_kx^k=0.

Sơ qua về lịch sử việc giải phương trình đại số trên:

– Từ thời Babylon, cách đây khoảng 4000 năm, con người đã biết cách giải đa thức bậc 2.

– Đến thế kỷ thứ 16, Ferro, Tartaglia và Cardano đưa ra công thức giải đa thức bậc 3, và Ferrari đưa ra công thức cho đa thức bậc 4.

Các công thức nghiệm trên đều có dạng căn thức. Bài toán đặt ra tiếp: với đa thức bậc lớn hơn 4 có giải được bằng căn thức?

– Đầu thế kỷ 19, Abel chỉ ra rằng không thể tìm được công thức như vậy, còn Galois đưa ra tiêu chuẩn để một đa thức có thể giải được bằng căn thức. Bài toán trên được giải quyết trọn vẹn.

Đầu thế kỷ 20, năm 1900, Hilbert đưa ra 23 bài toán, trong đó bài toán thứ 13 đặt ra như sau: Read the rest of this entry

Vài nét về bài toán Sturm-Liouville

Standard

Xét phương trình cấp 2 trên đoạn hữu hạn

A(x)y"(x)+B(x)y'(x)+C(x)y(x)=F(x), a\le x\le b,

trong đó A, B, C là các hàm liên tục trên [a, b]

A(x)> 0, \forall x\in [a, b].

Bằng cách nhân cả hai vế phương trình trên với

\dfrac{1}{A(x)}exp\{\int[B(x)/A(x)]dx\}

ta chuyển phương trình trên về dạng

L[y](x)=f(x)

với L[y]=-[p(x)y']'+q(x)y là toán tử Sturm-Liouville,

p(x)=exp\{\int[B(x)/A(x)]dx\}, q(x)=-[p(x)/A(x)]C(x), f(x)=-[p(x)/A(x)]F(x).

Như vậy phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 bất kỳ, với hệ số cả dương, đều có thể chuyển về phương trình Sturm-Liouville. Phần tiếp của bài viết quan tâm đến bài toán giá trị riêng Sturm-Liouville

L[y](x)=\lambda r(x)y, a< x< b,

với điều kiện biên

B_a[y]=0, B_b[y]=0,

trong đó r\in C[a, b], r(x)> 0\; \forall x\in[a, b],

L[y]=-[p(x)y']'+q(x)y,

p\in C^1[a, b], p(x)> 0\; \forall x\in [a, b], q\in C[a, b],

B_a[y]=\alpha y(a)+\beta y'(a), B_b[y]=\gamma y(b)+\delta y'(b),

các hằng số cho trước \alpha, \beta, \gamma, \delta\in\mathbb R, |\alpha|+|\beta|> 0, |\gamma|+|\delta|> 0,

còn hằng số \lambda \in\mathbb C là hằng số cần tìm để bài toán trên có nghiệm không tầm thường. Read the rest of this entry

Phương pháp Lagrange giải phương trình cấp 1

Standard

Trong phần bài tập PTĐHR trong cuốn của Pinchover-Rubinstein có một số bài yêu cầu sử dụng phương pháp Lagrange để giải. Cụ thể xét phương trình nửa tuyến tính cấp 1:

a(x, y, u)u_x+b(x, y, u)u_y=c(x, y, u).

Phương pháp Lagrange giúp ta tìm nghiệm tổng quát của phương trình trên theo cách nhìn:

nghiệm của phương trình là mặt cong tạo bởi các đường cong là giao của hai họ mặt cong:

\psi(x, y, u)=\alpha, \phi(x, y, u)=\beta.

Khi đó với mỗi hàm F(\alpha, \beta) cho ta một mặt cong
nghiệm của phương trình đang xét:

F(\psi(x, y, u), \phi(x, y, u))=0.

Vấn đề làm thế nào để tìm \psi, \phi? Dưới đây ta đi trả lời một phần câu hỏi này. Read the rest of this entry

Trao đổi bài giảng Giải tích 1 lớp K60A3

Standard

Hôm nay 08/09/2014 tôi bắt đầu dạy Giải tích 1 cho lớp K59A3. Đề cương môn học các bạn xem

Đề cương môn học-Ngành Toan tin-Giai tich 1

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài trao đổi với lớp K59A3 ở

https://bomongiaitich.wordpress.com/2014/09/08/trao-doi-bai-giang-giai-tich-1-lop-k59a3/

Các bạn có gì cần trao đổi có thể viết vào phần “Phản hồi” ở phía dưới bài viết.

Trao đổi bài giảng PTĐHR lớp K58TN

Standard

Hôm nay, 07/09/2015, tôi bắt đầu dạy môn PTĐHR cho lớp K58TN. Giáo trình tôi sử dụng

“Giáo trình PTĐHR” của thầy Nguyễn Thừa Hợp.

Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm các giáo trình:

+”An introduction to PDEs” của Y. Pinchover và J. Rubinstein;

+”Methods of Applỉed Mathematics III: PDEs” của Bernard Deconinck.

Sách của thầy Hợp các bạn có thể mượn thư viện.

Trừ giáo trình của thầy Hợp, các giáo trình khác các bạn có thể lấy bản điện tử theo đường dẫn trong bài

https://bomongiaitich.wordpress.com/2015/01/19/trao-doi-bai-giang-mon-ptdhr-lop-k57a1t-k57tn/

Có gì cần trao đổi các bạn có thể viết vào phần “Phản hồi”.