Đăng bởi: datuan5pdes | Tháng Chín 17, 2007

Bài tập Tích phân bội Lớp A2

Nhóm 8-A2

Nhóm 7-A2

Nhóm 6-A2

Nhóm 5-A2

Nhóm 4-A2

Nhóm 3-A2

Nhóm 2-A2

Nhóm 1-A2

Trong phần này có sử dụng tích phân bội để tính khối lượng và khối tâm của miền D với mật độ khối lượng được cho bởi hàm \rho. Công thức để tính khối lượng

m=\iint_D\rho(x, y)dxdy, trong trường hợp D nằm trong mặt phẳng,

m=\iiint_D\rho(x, y,z)dxdydz, trong trường hợp D nằm trong không gian.

Giả sử khối tâm của D là điểm G(x_G, y_G), khi xét trong mặt phẳng, hay G(x_G, y_G, z_G) khi xét trong không gian. Khi đó, công thức tính tọa độ của khối tâm cho bởi công thức

x_G=\dfrac{1}{m}\iint_D x\rho(x, y)dxdy, y_G=\dfrac{1}{m}\iint_D y\rho(x, y)dxdy, khi D nằm trong mặt phẳng,

x_G=\dfrac{1}{m}\iiint\limits_D x\rho(x, y, z)dxdydz, y_G=\dfrac{1}{m}\iiint\limits_D y\rho(x, y, z)dxdydz,

z_G=\dfrac{1}{m}\iiint\limits_D z\rho(x, y, z)dxdydz, khi D nằm trong không gian.

Có gì thắc mắc các bạn sinh viên có thể trao đổi qua comments ở dưới.

About these ads

Trả lời

  1. theo toi de bai nen kem theo dap an de tien theo doi

  2. Ý kiến của bạn có ý đúng, nhưng theo quan điểm của tôi:
    trang web là tài liệu mang tính động, khác với sách.

    Cụ thể bạn có thể đặt câu hỏi trên trang web và tôi luôn chờ đợi để trả lời bạn!


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: