Author Archives: datuan5pdes

About datuan5pdes

Giảng viên của Khoa Toán - Bộ môn Giải tích Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội. Hướng nghiên cứu: Phương trình Đạo hàm riêng

Đề thi – đáp án cuối kỳ môn PTĐHR lớp CH17-19

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tôi đã chấm xong bài cuối kỳ môn PTĐHR cho lớp CH2017-2019.

Read the rest of this entry

Advertisements