Author Archives: datuan5pdes

About datuan5pdes

Giảng viên của Khoa Toán - Bộ môn Giải tích Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội. Hướng nghiên cứu: Phương trình Đạo hàm riêng

Đề thi – Đáp án cuối kỳ môn PTĐHR lớp K60A1T

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

DeThiPTDHR_so1_2018 Read the rest of this entry

Advertisements