Tag Archives: PTĐHR

Tích phân Fresnel

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trong bài giảng Giải tích 3 cho lớp K62SP tôi có đề cập đến các tích phân Fresnel:

\int_0^\infty \sin(x^2)dx\int_0^\infty \cos(x^2)dx.

Việc chỉ ra sự hội tụ của các tính phân này có điểm giống nhau:

– đổi biến t=x^2;

và điểm khác tại x=0.

Tôi đã trình bày cách tính giá trị của hai tích phân này.  Để thấy được ứng dụng (trong nghiên cứu dao động của rầm) của tích phân này ta quan tâm thêm: Read the rest of this entry

Advertisements

Trao đổi PTĐHR lớp K61TN

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

10/09/2018 tôi bắt đầu dạy môn PTĐHR cho lớp K61TN.  Tôi đưa ra đề cương vắn tắt. Về đề cương chi tiết môn học các bạn tìm  Read the rest of this entry